V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012352: 

„Vývojové centrum pro kogenerační jednotky (VC KGJ) – BM SERVICES, s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE a jeho cílem je zajistit vhodné podmínky společnosti BM SERVICES, s.r.o. pro efektivní vývojovou a testovací činnost kogeneračních jednotek (KGJ), čímž společnost výrazně zvýší svou konkurenceschopnost. Předmětem projektu je vybudování nového VaV centra jak pro inovace stávajících produktů, tak pro vývoj produktů nových. Aktivity VaV centra budou zaměřeny zejména na zvýšení účinnosti KGJ – aktuálně s duálními motory, poháněnými plynem zapalovaným naftou, které lze využít i jako nouzového záložního zdroje pouze na kapalné palivo a jejich řídícího SW včetně jejich pozitivního dopadu na životní prostředí.

Místem realizace bude sídlo provozovny společnosti BM SERVICES, s. r. o. v Hradci Králové, Náchodská 613.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

•          Zvýšení objemu budoucích tržeb společnosti

•          Zvýšení počtu nových vývojových pracovníků

•          Vytvoření nový pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje včetně míst pro ženy;

•          Zapojení dalších podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

Projekt je zaměřen především na:

1.         Optimalizaci směšování plynu a sacího vzduchu

2.         Vývoj systému ovládání a prvků soustrojí pro práci v ostrovním režimu

3.         Vývoj řídících prvků a software řízení vyvedení tepla z kogenerační jednotky

4.         Inovaci stávajících produktů – s ohledem na nové poznatky, materiály, výrobní postupy a potřeby trh a zákazníků.

Realizací projektu  se plánuje naplnění těchto cílů:

•          zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

•          snížení spotřeby energií

•          snížení emisí CO2

•          snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

•          zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do 30.3. 2020.

 Logo_EU_male