Motory

Montáže, servis a provoz elektrických zdrojových soustrojí s dieselmotory v tuzemsku i zahraničí, včetně:

 • malé, střední a generální opravy motorů na kapalná a plynná paliva
 • opravy vybavení strojoven, včetně oprav elektrického příslušenství
 • provádění měření parametrů motorů a jejich dílů, s vystavením příslušných protokolů
 • realizace kompletních přestaveb motorů pro provoz na méněhodnotná a těžká paliva

Náhradní díly

 • výroba (dle původní výkresové dokumentace) a prodej originálních náhradních dílů na spalovací motory, zdrojová soustrojí a lodní motory vyráběné pod značkami ŠKODA a ČKD
 • v plném rozsahu pro motory řady 12C28 (12C28GSD; 12C28GSH; 12C28GSW) a 6C38 (6C38GSH) 
 • v částečně omezeném rozsahu pro motory řad:

 S 110 (2S110, 3S110; 4S110; 6S110),

 S 150 (6S150 PV, 6L150 PV; 12V 150 PV),

 S 160 (4,6,8 S160; 4,6 L 160; 6S160 PN; 6L160 PN; 4,6 SB 160),

 6S275 (6S275, S275PN), 6L275 - Změna v technické dokumentaci - prodloužení servisního intervalu

 6-27,5A (4-27,5 A0S; 6-27,5 A0S; 6-27,5 A2S; 6-27,5 A4S; 4-27,5 A0L),

 6-27,5 A0L; 6-27,5 A2L; 6-27,5 A4 L,R; 12V27,5 A4L,  - Změna v technické dokumentaci - prodloužení servisního intervalu

 8DR 43/61 - V1,

 6-TsR 52,5/72; 6-TvR 52,5/72,

 6S350PN, 6L350PN, 

 9Ts35/50-2, 9TsR 35/50-2, 

 6-38 A4R DRA V; 6-38 A6S,

 6-27,5 B8 S,L; 8-27,5 B8 S,L; 12V 27,5 B8 S,L; 6-27,5 B8 D; 6-27,5 B8 G

 • technické poradenství v oblasti použitelnosti a stanovení potřebných náhradních dílů pro jednotlivé typy motorů, zdrojových soustrojí a lodních motorů
 • sady pro přestavbu motorů a jejich příslušenství pro provoz na méněhodnotná paliva (jiná paliva, kombinace paliv)

Výroba

 • montáž, servis a zkoušky strojních zařízení a celků
 • výroba svařovaných dílů včetně výroby potrubí a jejich montáže

Technické práce

 • technické poradenství v oblasti dieselových motorů provozovaných na těžká paliva, naftu, plyn, duální motory
 • vyhodnocování použitelnosti méněhodnotných paliv a stanovení provozních parametrů
 • zpracování dokumentace pro přestavby motorů a strojoven na méněhodnotná paliva
 • technická poradenství v oblasti elektrického vybavení zdrojových soustrojí
 • konstrukční práce v oblasti strojírenství za použití systému Pro/ENGINEER