GDPR - General Data Protection Regulation

Společnost BM SERVICES, s.r.o., se sídlem Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ 27526402, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 248725, provedla analýzu zpracování osobních údajů a na základě požadavků podle čl. 37 obecného nařízení GDPR nemá povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

Společnost BM SERVICES, s.r.o., se sídlem Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČ 27526402. provedla posouzení jednotlivých zpracování osobních údajů, ze kterých vyplývá, že společnost nemá povinnost provádět posouzení vlivu pro jakékoliv zpracování osobních údajů.

Naše společnost v souladu s požadavky obecného nařízení GDPR pečlivě provedla analýzu všech požadavku tohoto nařízení, posoudila nutnost jednotlivých zpracování osobních údajů a přijala potřebná opatření k zajištění maximální ochrany osobních údajů. Dovolujeme si Vás informovat, že osobní data zpracováváme zejména v těchto typech a okruzích našich činností:

  • Agenda spojená se zaměstnaneckým poměrem (hlavní PP, dohody, brigády aj.)
  • Agenda spojená s personalistikou a péčí o lidské zdroje
  • Agenda spojená se službami a dodávkami pro naše zákazníky a klienty
  • Agenda spojená s nákupem zboží, výrobků a služeb od našich dodavatelů

Ujišťujeme Vás, že ochraně osobních údajů a plnění práv dle nařízení GDPR věnujeme nadále zvýšenou pozornost a ochrana osobních údajů a předcházení bezpečnostním incidentům je naší prioritou. V případě dotazů nebo připomínek je možné se obrátit na e-mail gdpr@bmservices.cz nebo můžete využít odkaz zde.

   EurLex_logo 

Odkaz na celé znění Nařízení Evropskéo Parlamentu a Rady EU 2016/679